Key Concepts

วงการครู


หนังสือวิทยาศาสตร์

ห้องวิทย์จ่าการบุญ

คลังข้อสอบวิทย์ online


เงินงอกเงย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter ::

Login Formยินดีต้อนรับศิษย์ครูแชมป์เข้าสู่ระบบนะจ๊ะ

like
Home

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

วงการครู KruChamp.com
ครบรอบ 10 ปี แห่งการเป็นข้าราชการครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2015 เวลา 00:00 น.

วันที่ 10 พ.ย. อาจเป็นวันธรรมดาของคนทั่วไป แต่สำหรับครูแชมป์ เมื่อย้อนไป 10 ปี คือวันแรกของการได้รับราชการ เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดินชีวิตที่เริ่มต้นกับโรงเรียนที่ต้องลุยทางลูกรังกว่า 5 กม. อันเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจว่า ทำไมชุดข้าราชการจึงต้องเป็นสีของดิน งานที่ทำคือรับผิดชอบชีวิตของลูกคนอื่นที่เราก็รักเหมือนลูกเรา ชีวิตที่เริ่มต้นด้วยเงินเดือน 7630 บ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:26 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
อานิสงส์การถวายท่อน้ำประปา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2015 เวลา 06:40 น.

การให้ในส่วนที่เขาต้องการ ย่อมยังประโยชน์มาก

วันนี้ (23 ต.ค. 58) ได้นำพุ่มบุญ ต้นเงิน ไปถวายท่านพระครูประโชติวราคม ที่วัดยางแขวนอู่ เพื่อนำไปจัดทำท่อน้ำต่อไปยังอุโบสถวัดยางแขวนอู่ เนื่องจากจุดก๊อกน้ำที่ใกล้ที่สุดนั่น ห่างไปประมาณ 100 เมตร

สืบเนื่องมาจาก เมื่อ 12 ส.ค. 57 คุณเก่ง (พัศพงษ์ วิจิตรพงษ์) และครอบครัวได้เป็นตัวแทนมามอบจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่สนับสนุนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ แล้วป้าหว่าง (ครูสว่าง) ได้เอ่ยขอความอนุเคราะห์ชี้ช่องบุญว่า เวลาพระเณร รวมไปถึงนักเรียนจะไปทำความสะอาดโบสถ์ ต้องเข็นน้ำไป อีกทั้ง ยังไม่สามารถทำความสะอาดได้ดีในบางจุด เพราะต้องใช้แรงน้ำฉีดไล่ขี้นก คุณเก่งเลยให้ผมเป็นผู้ประสานงาน
...แต่ด้วยเวลาผ่านไป ก็ยังไม่ได้ทำสักที ทั้งๆที่ให้พี่รัก วัดและคำนวณราคาอุปกรณ์วัสดุให้แล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณหกพันกว่าบาท (พระท่านบอก ไม่ต้องคิดค่าแรง ไม่ได้จ้างใคร พระจะทำกันเอง)

จริงๆแล้ว พี่เก่งและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการครั้งนี้ แต่ผมได้ขออนุญาตให้มีการร่วมสร้างบารมีในครั้งนี้ด้วย จึงได้บอกบุญให้กับบางท่านด้วยวาจา ในระยะเวลากระชั้นชิด ไม่ถึง 20 วัน (ก่อนปิดเทอม 2 วัน) มีนักเรียนมาร่วมบุญกันคนละเล็กละน้อย บาทนึงบ้าง ห้าบาทบ้าง บางคนมีหน่วยย่อยเป็นสตางค์ก็มี แต่นั้นคือความศรัทธา การทำบุญโดยไม่เบียดเบียนตัวเอง

ที่อยากชักชวนให้เด็กๆทำบุญร่วมนั้นเพราะ
1. เหตุปัจจัยที่ทำให้มาพบกันในชาตินี้ ย่อมไม่มีความบังเอิญ
2. เราให้ในจุดที่ต้องการจริงๆ (เหมือนไปซื้อปลาที่เขาขายเพื่อฆ่ามาปล่อยลงแม่น้ำ แทนการซื้อปลาที่เขาเตรียมไปให้ปล่อย)
3. น้ำ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความชุ่มเย็น
4. การอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดอุโบสถที่มีการใช้บวช ย่อมยังกุศลให้เราทำอะไรไม่ติดขัด
อันนี้ผมคิดเอาเอง แต่ท่านพระครูก็เทศนาตรงกันพอดี (เดี๋ยวลงคลิปให้ครับ)ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกุศลครั้งนี้ทุกๆท่าน ขอกุศลผลบุญไปถึงท่านและครอบครัว เทวดารักษาตัวของท่าน และผู้อนุโมทนาบุญนี้ด้วยเทอญ

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:47 น.
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 เวลา 00:00 น.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสิ่งที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะดังกล่าวหรือไม่ อยู่ในระดับใด ครูแชมป์อยู่ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านการใช้คุณลักษณะพอดี จึงมองเห็นข้อแตกต่างบางอย่าง นี่ยังไม่รวมค่านิยม 12 ประการที่เกิดขึ้นมาใหม่อีก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม 


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
            2. ซื่อสัตย์สุจริต
            3. มีวินัย
            4. ใฝ่เรียนรู้
            5. อยู่อย่างพอเพียง
            6. มุ่งมั่นในการทำงาน
            7. รักความเป็นไทย
            8. มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:46 น.
 
เป็นข้าราชการเกษียณแล้วได้อะไร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2015 เวลา 00:00 น.

1)- ไม่เป็นสมาชิก กบข.
ก): กรณีรับบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ(รวมอายุราชการทวีคูณ)
กรณีนี้จะได้รับเงินก้อนเดียว
สิทธิต่าง ๆ ระงับไป ยกเว้นการขอพระราชทานเพลิงศพ
ข): กรณีรับบำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ (รวมอายุราชการทวีคูณ เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) หาร 50
กรณีนี้จะได้รับเงินทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต และยังมีสิทธิได้รับ
1. ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรสและบิดามารดา บุตรที่ไร้ความสามารถ ยกเว้นบุตรปกติที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
2. ค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได้ถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:46 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2015 เวลา 15:01 น.

ท่าน ผอ.ศิลา  รินสิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ จ.พิษณุโลก ได้ส่งข้อเขียนบทความมาเผยแพร่ในเรื่องของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ดังนี้ครับ


บทสรุป “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้งวัน

8.00-8.30 กิจกรรมหน้าเสาธง

การเข้าแถวร้องเพลงชาติหน้าเสาธง Every morning ceremonial flag pole การสวดมนต์ แผ่เมตตา และฟังการอบรมบ่มเพาะความดีงาม 5 นาทีทุกวันทำการ ใช้คำพูดเชิงบวก หรือ Positive remarks,เสริมกำลังใจ encouragement,ให้ความหวัง หรือ Give Hope ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ถ้าไม่มีสนามหน้าเสาธงให้ใช้หน้าห้องเรียน..Home Room แทนกันไม่ได้ เพราะ Home Room มีไว้เพื่อชี้แนะหรือนัดหมายเป็นรายห้อง..และการอบรมในห้องประชุมสุดสัปดาห์ก็เป็นการอบรมกรณีพิเศษ เช่น การเชิญวิทยากรจากภายนอก เป็นต้น..

   การอบรมหน้าเสาธงเพียง 5 นาที นี้ “เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงด้วยข้อแก้ตัวใดๆ” และถ้าโรงเรียนนั้น มีรองผู้อำนวยการ ก็ควรจัดตาราง การอบรมหน้าเสาธง ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน “ที่มีการบูรณาการเนื้อหา กับฝ่ายต่างๆแล้ว”..ผู้บริหารสถานศึกษา “ที่ละเลย และ บกพร่อง” ในกิจกรรมนี้ “ยากโรงเรียนของท่านจะประสบความสำเร็จ ในด้านวิชาการ และ Life Skill” ของนักเรียน***

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:45 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 13 จาก 44

 

วงการครู KruChamp.com

Polls

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
 

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
บ้านครูแชมป์
เรียนพิเศษในพิษณุโลก