Home dsc

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

dsc
sawasdee2.gif


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 4201 ครูแชมป์ 3522
2 4202 ครูแชมป์ 2944
3 4203 ครูแชมป์ 3527
4 4204 ครูแชมป์ 2753
5 4205 ครูแชมป์ 2716
6 4206 ครูแชมป์ 2670
7 4207 ครูแชมป์ 2651
8 4208 ครูแชมป์ 2549
9 4209 ครูแชมป์ 2670
10 4210 ครูแชมป์ 2370
11 4211 ครูแชมป์ 2439
12 4212 ครูแชมป์ 2365
13 4213 ครูแชมป์ 2452
14 4214 ครูแชมป์ 2411
15 4215 ครูแชมป์ 2397
16 4216 ครูแชมป์ 2392
17 4217 ครูแชมป์ 2536
18 4218 ครูแชมป์ 2578
19 4219 ครูแชมป์ 2391
20 4220 ครูแชมป์ 2478
21 4221 ครูแชมป์ 2557
22 4222 ครูแชมป์ 2557
23 4223 ครูแชมป์ 2558
24 4224 ครูแชมป์ 2361
25 4225 ครูแชมป์ 2392
26 4226 ครูแชมป์ 2482
27 4227 ครูแชมป์ 2553
28 4228 ครูแชมป์ 2455
29 4229 ครูแชมป์ 2373
30 4230 ครูแชมป์ 2641
31 4231 ครูแชมป์ 2448
32 4232 ครูแชมป์ 2391
33 4233 ครูแชมป์ 2395
34 4234 ครูแชมป์ 2457
35 4235 ครูแชมป์ 2468
36 4236 ครูแชมป์ 2446
37 4237 ครูแชมป์ 2359
38 4238 ครูแชมป์ 2458
39 4239 ครูแชมป์ 2452
40 4240 ครูแชมป์ 2735
41 4241 ครูแชมป์ 2463
42 4242 ครูแชมป์ 3999
43 4243 ครูแชมป์ 3615
44 4244 ครูแชมป์ 2931
45 จ่าการบุญ 4.2 / 2566 ครูแชมป์ 7345