Home dsc

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

dsc
sawasdee2.gif


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 4201 ครูแชมป์ 3649
2 4202 ครูแชมป์ 3080
3 4203 ครูแชมป์ 3657
4 4204 ครูแชมป์ 2879
5 4205 ครูแชมป์ 2849
6 4206 ครูแชมป์ 2786
7 4207 ครูแชมป์ 2788
8 4208 ครูแชมป์ 2679
9 4209 ครูแชมป์ 2802
10 4210 ครูแชมป์ 2498
11 4211 ครูแชมป์ 2566
12 4212 ครูแชมป์ 2486
13 4213 ครูแชมป์ 2566
14 4214 ครูแชมป์ 2537
15 4215 ครูแชมป์ 2531
16 4216 ครูแชมป์ 2517
17 4217 ครูแชมป์ 2675
18 4218 ครูแชมป์ 2711
19 4219 ครูแชมป์ 2530
20 4220 ครูแชมป์ 2621
21 4221 ครูแชมป์ 2690
22 4222 ครูแชมป์ 2687
23 4223 ครูแชมป์ 2700
24 4224 ครูแชมป์ 2592
25 4225 ครูแชมป์ 2516
26 4226 ครูแชมป์ 2619
27 4227 ครูแชมป์ 2680
28 4228 ครูแชมป์ 2592
29 4229 ครูแชมป์ 2516
30 4230 ครูแชมป์ 2772
31 4231 ครูแชมป์ 2567
32 4232 ครูแชมป์ 2525
33 4233 ครูแชมป์ 2521
34 4234 ครูแชมป์ 2593
35 4235 ครูแชมป์ 2613
36 4236 ครูแชมป์ 2581
37 4237 ครูแชมป์ 2477
38 4238 ครูแชมป์ 2585
39 4239 ครูแชมป์ 2572
40 4240 ครูแชมป์ 2873
41 4241 ครูแชมป์ 2600
42 4242 ครูแชมป์ 4118
43 4243 ครูแชมป์ 3762
44 4244 ครูแชมป์ 3064
45 จ่าการบุญ 4.2 / 2566 ครูแชมป์ 7891