Home dsc 4208

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

4208 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:44 น.

4208

8.     C2-4208        เด็กชายเอกราช บรรลือ        083-8317658        -

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 19:18 น.