Home รวมสาระวงการครู

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

sara Kru
articles.jpg

เรื่องราว สาระ น่ารู้ วงการครู

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ ครูแชมป์ 3567
2 กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2566 ครูแชมป์ 2721
3 มาตราประมาณค่า 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด ครูแชมป์ 4854
4 กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2565 ครูแชมป์ 5402
5 กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2564 ครูแชมป์ 4053
6 การจัดการเรียนการสอนในภาวะ covid19 ครูแชมป์ 4723
7 การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ครูแชมป์ 3047
8 รวมลิงค์อบรมออนไลน์ ครูแชมป์ 2998
9 กําหนดเงินเดือนข้าราชการ 2563 ครูแชมป์ 3315
10 พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Administrator 4595
 
หน้า 1 จาก 6