Home รวมสาระวงการครู

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

sara Kru
articles.jpg

เรื่องราว สาระ น่ารู้ วงการครู

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2567 ครูแชมป์ 341
2 มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ ครูแชมป์ 3850
3 กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2566 ครูแชมป์ 3027
4 มาตราประมาณค่า 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด ครูแชมป์ 5484
5 กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2565 ครูแชมป์ 5713
6 กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2564 ครูแชมป์ 4182
7 การจัดการเรียนการสอนในภาวะ covid19 ครูแชมป์ 4856
8 การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ครูแชมป์ 3181
9 รวมลิงค์อบรมออนไลน์ ครูแชมป์ 3124
10 กําหนดเงินเดือนข้าราชการ 2563 ครูแชมป์ 3456
 
หน้า 1 จาก 6