Home รวมสาระวงการครู มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 12 เมษายน 2023 เวลา 18:45 น.

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ หรือ rating scale 3 ระดับนั้น นิยมใช้ในการหาค่าระดับความคิดเห็น เช่น มาก ปานกลาง น้อย ก็กำหนดให้เป็น 3 2 และ 1 ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งได้เป็น

2.50 - 3.00 ดี
1.50 - 2.49 ปานกลาง
1.00 - 1.49 ปรับปรุง

เนื่องจากคะแนนเริ่มจาก 1

พิริยะ  ตระกูลสว่าง. (2566).  มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ, สืบค้นเมื่อ . จาก http://www.kruchamp.com/index.php/sara/329-rating-scale-3-level

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 เมษายน 2023 เวลา 18:52 น.