Home ครูแชมป์ขี้เล่า สรุปประเด็นการประชุมผู้ปกครองห้อง ป.4.2/2565

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

สรุปประเด็นการประชุมผู้ปกครองห้อง ป.4.2/2565 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 เวลา 16:16 น.

สรุปประเด็นการประชุมผู้ปกครองห้อง ป.4.2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.


- คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน (คลิกดูรายชื่อที่นี่)


- ขอความร่วมมือผู้ปกครองตรวจ ATK และส่งรูปในไลน์ของห้องเพื่อป้องกันการระบาดภายในห้อง


- ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกข้อมูลไทยเซพไทยของนักเรียน ทุกสัปดาห์ (คลิกกรอกข้อมูลที่นี่)


- การตัดผมและดูแลความสะอาดของร่างกาย


- การระวังป้องกันโควิด


- การมอบบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในตัวเอง ฝึกความรับผิดชอบ


- ผู้ปกครองที่มาประชุมเกือบทั้งหมดจะได้เห็นข้อความที่เด็กนักเรียนเขียน แต่อยากให้เก็บไว้เป็นความลับว่ายังไม่รู้เนื่องจากหากนักเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขียนบอกครูไม่เป็นความลับ ต่อไปเขาจะไม่บอกปัญหากับครู


- การส่งงาน การตามงาน สามารถทำได้โดยระบบบัดดี้ และพลสื่อสารของห้อง


- เวลาเลิกเรียน ขอหน่วงเวลา 10 นาที โดยนักเรียนกลุ่มแรกจะเลิก 15.40 น. ส่วนนักเรียนกลุ่มที่สองจะเลิกประมาณ 16.30 น. แต่อาจมีช้าบ้างในบางคน


- ขอความร่วมมือติดกระดุมสีบริเวณปกเสื้อด้านซ้าย (สีเขียว นักเรียนออกนอกโรงเรียนไปรอด้านนอกได้/ขึ้นรถรับ - ส่ง , สีแดง นักเรียนต้องรอออกพร้อมผู้ปกครองมารับเท่านั้น)


- การขาดเรียนของนักเรียน หากขาดเป็นร้อยละ 20 จะเริ่มแจ้งเตือนและส่งต่อตามระเบียบเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งและดำเนินการขั้นต่อไป


- นักเรียนหลายคนกล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้นำมากขึ้น


- รบกวนผู้ปกครองสร้างเงื่อนไขที่ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาในการใช้งานโทรศัพท์ของเด็กนักเรียน ควรตั้งกติกาให้ชัดเจนและปฏิบัติจริง


**เรื่องอื่นๆที่ผู้ปกครองสอบถาม**

- พฤติกรรมนักเรียน ในภาพรวมยังไม่พบปํญหา ยกเว้นมีบางกรณีวึ่งหากมีระดับเข้มครูจะแจ้งไปยังผู้ปกครองโดยตรง


- หากนักเรียนมีความเกี่ยวข้องกับโควิด (ทั้งสีแดงและสีส้ม) สามารถแจ้งครูและดำเนินการตามที่แพทย์ระบุ และสามารถตามงานกับคู่บัดดี้และพลสื่อสารของห้อง


- ที่นั่งของนักเรียนครูอาจเปลี่ยนแปลงเป็นรายสัปดาห์


- ข้อมูลสุขภาพที่มีความสำคัญ หากผู้ปกครองยังไม่ได้แจ้งรบกวนแจ้งเพิ่มเติมได้


**ข้อมูลจากทางโรงเรียนและตำรวจจราจร**

- VDO ผู้บริหารพบผู้ปกครอง


- VDO แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับจราจรหน้าโรงเรียนจ่าการบุญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 เวลา 16:50 น.