Home dsc 4217

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

4217 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:47 น.

4217

17.     C4-4217        เด็กชายศุภณัฏฐ์ นุชท่าโพ        081-5348361        -

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 19:26 น.