Home dsc 4226

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

4226 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:52 น.

4226

26.     C6-4226        เด็กหญิงพรรณปพร กันฟัก        088-0845794        มีโรคประจำตัว คือ โรคธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจาง) ต้องเจาะเลือดทุก 3 เดือน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 19:30 น.