Home dsc 4226

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

4226 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:52 น.

4226

26.     C6-4226        เด็กหญิงพรรณปพร กันฟัก        088-0845794        มีโรคประจำตัว คือ โรคธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจาง) ต้องเจาะเลือดทุก 3 เดือน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 19:30 น.