Home ข่าวสารวงการครู สื่อที่ใช้ประกอบการอบรม ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

สื่อที่ใช้ประกอบการอบรม ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 เมษายน 2013 เวลา 19:21 น.

สวัสดีครับ

วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่าน รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ให้นำไฟล์ ppt การอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะัครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับพี่น้องที่เข้าร่วมกับการอบรมครับ

ตอนนี้ได้รับมา 3 ไฟล์นะครับ หากได้รับเพิ่ม จะอัพเดทในพื้นที่นี้นะครับ

ขอบพระคุณครับ
ครูแชมป์
(พิริยะ  ตระกูลสว่าง)