Home รวมสาระวงการครู พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:15 น.

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระนามาภิไธย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียง

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี