Home รวมสาระวงการครู พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:15 น.

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระนามาภิไธย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียง

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี