Home รวมสาระวงการครู นักวิชาการหนุนคูปองครูอบรม

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

นักวิชาการหนุนคูปองครูอบรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 10:11 น.

นักวิชาการหนุนคูปองพัฒนาครู เสนอ สพฐ.ทำฐานข้อมูลพัฒนาครูรายคนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้รู้ว่าอบรมอะไรไปบ้าง รวมทั้งทำหลักสูตรล่วงหน้าให้ครูเลือก
      
       รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดทำคูปองพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตนเคยทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปี 2551 ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการต่อยอดได้ และ สพฐ.ในสมัยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เคยมีแนวคิดจะจัดทำคูปองวิชาการพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้วย
      
       รศ.ดร.จรูญศรี กล่าวว่า การจัดทำคูปองพัฒนาครู ของ สพฐ.เป็นเรื่องดี จากประสบการณ์มองว่าปัจจัยที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ก็คือ สพฐ.ต้องจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาครูที่เป็นปัจจุบัน ต้องมีฐานข้อมูลครูรายคนว่าครูคนนี้ได้รับการอบรมด้านใดแล้วบ้าง พร้อมกันนี้จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอบรมให้ครูได้มีโอกาสเลือกล่วงหน้า ตัวครูเองต้องมีการวางแผนพัฒนาตนเองว่าอยากพัฒนาอะไรแล้วเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาครูโดยเฉพาะ
      
       “งบที่ สพฐ.จัดสรรให้ครูเพื่ออบรมคนละ 3,500 บาทเพียงพอหรือไม่นั้น ตนมองว่าจุดนี้ไม่ใช่ปัญหา ที่ตนทำงานวิจัยครั้งนั้นก็ได้กำหนดงบไว้คนละ 4,000บาทคิดจาก 2% ของเงินเดือนครูที่จะเข้าอบรมต่อปีประมาณ6.4 แสนคนในเวลานั้น ซึ่งเรื่องนี้ตนเชื่อว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อความเหมาะสม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานจะต้องมีความจริงใจที่จะสร้างระบบพัฒนาครู สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและในแง่นโยบายต้องกำหนดให้ทำต่อเนื่อง ตนเชื่อว่าครูให้ความสนใจและชอบที่มีการจัดคูปองพัฒนาครู เพราะเขาสามารถใช้จ่ายเพื่อรับการอบรมได้ทันทีโดยไม่ต้องทดลองจ่ายไปก่อน”รศ.ดร.จรูญศรี กล่าว

ที่มา http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000069510

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 10:14 น.