Home ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
ดีใจ สอบเสร็จแล้ว!!
97  88.2%
ท่อง Facebook 23 ชม.
5  4.5%
กอดพ่อแม่เต็มๆทุกวัน
2  1.8%
ท่องเที่ยวตามฝัน
2  1.8%
คิดถึงใครบางคน
2  1.8%
ติว เตรียมสอบ
1  0.9%
อยู่บ้าน ทำการบ้านกองบิ๊กบึ้ม
1  0.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  110
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 08:36 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2023 เวลา 07:58 น.