Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า คำสบประมาท

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

คำสบประมาท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:51 น.

คำสบประมาท
การที่เราโดนคนดูถูกมากๆ 
เราก็จะเสียกำลังใจไม่ว่าเราจะทำอะไร  
เราก็จะโดนดูถูก
จนทำให้เราไม่อยากทำอะไรเลยเพราะ
กลัวว่ามันจะพลาด แต่ต่อไปนี้เราจะไม่
กลัวคำดูถูกของใครอีกเพราะเราจะถือว่า
คำของคนที่มาดูถูกเรา  เสมือนว่ามันเป็น
แรงกระตุ้นทำให้เรามี กำลังใจ มีแรง มีพลัง 
ในการลบคำสบประมาท
ของคนที่ไม่เชื่อใจเรา คิดว่าเราทำไม่ได้ 
แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เขาสบประมาท
เราได้ เราก็จะถือว่าลบคำสบประมาทสำเร็จ