Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวเทียม และยานอวกาศ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวเทียม และยานอวกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัชราวุธ แซ่จิว   
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:17 น.

....กล้องโทรทรรศน์อวอาศฮับเบิล หรือกล้องโทรทรรศน์จันทรา เป็นกล้องที่ถูก ส่งขึ้นไป...

โคจรรอบโลก เพื่อศึกษาข้อมูลทางดาราศาสตร์.. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโคจรรอบโลก

เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นั้นเรียกว่า ดาวเทียม ดังนั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล

หรือกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรา ........จึงจัดเป็นดาวเทียมชนิดหนึ่งปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยนช์จากดาวเทียมในด้านต่างๆ

เช่น การถ่ายทอดสัญณานโทรทัศน์จากต่างประเทศ  การทำแผนที่ระบุตำแหน่ง!!

 บนโลก การศึกษาหการเคลื่อนที่ของ"พายุ" เป้นต้น