Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า สาหร่าย

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

สาหร่าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รัตนา วงศ์โคคุ้ม   
วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:04 น.

วันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องของสาหร่ายค่ะ.....

!!. สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่พืช ไม่มีส่วนของรากลำต้นและใบแท้จริง มันมีขนาดต้นเล็กมากๆเป็นเซลลืเดียว !!. จนสาหร่ายต้นใหญ่ประกอบด้วยเซลล์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น......... สาหร่ายนั้นมีลักษณะพืชชั้นสูง !                    .... แต่พืชบางชนิดที่เรียกว่าสาหร่ายนั้น

คือ .... สาหร่ายหางกระรอก !!. สาหร่ายญี่ปุ่น ค่ะ สาหร่ายจึงจัดเป็นพืชดอก ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตค่ะ....

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:15 น.