Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า กลุ่นดาว

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

กลุ่นดาว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ขุตินันท์ ทองดอนง้าว   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:32 น.

จาการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าผู้สังเกตอาจมีจินตนาการรูปร่างของกลุ่มดาวแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันและง่ายต่อการศึกษานักดาราศาสตร์จึงแบ่งท้องฟ้าเป็นเขตๆจำนวน88เขตตามกลุ่มดาวที่เกิดจากจินตนาการดังนั้นในท้องฟ้าจึงมีดวงดาว88กลุ่มกลุ่มดาวกลุ่มเดียวกันผู้สังเกตคนละวํฒนธรรมอาจจินตนาการรูปร่างที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มดาวที่ใช่ในการบอกทิศและฤดูได้แก่กลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวค้างคาวกลุ่มดาวนายพรานและกลุ่มดาวจักรราศี