Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธนายุทธ สุพรรณพงค์   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:26 น.

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ต้นไม้เป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของแมลงหลายชนิด นกหลายชนิดกินแมลงเป็นอาหาร พืชและสัตว์ที่ตายแล้วถูกย่อยสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของดิน พืชไม่สามารถเจริญเติบโตโดยปราศจากแสง น้ำ อากาส และดิน สัตว์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดดยปราศจากอากาศ น้ำ หืออุณหภูมิที่เหมาะสม