Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ณัฐพงศ์ เพิ่มกาวี   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:11 น.

ในแต่ละวันเราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ปรากฎไปบนท้องฟ้าจนกระทั่งสังเกตเห็นดวงอาทิตยืกับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในตอนเย็นปรากฎการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อเนี่องไปทุกๆวันเราเรียกปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าการขึ้นตกของดวงอาทิตย์