Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

มุมฮาฮา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันนิสา เเบ่งเพชร   
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 18:11 น.

ในชั่วโมงสร้างเสริมประสพการณ์ชีวิตชั้น ม.3 ครูสอนเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจบลง

จึงถามนักเรียน

ครู : สุริยะ ... เป็ด ไก่ และ ห่าน เรียกร้องความสนใจอย่างไร

ด.ช.สุริยะ : ส่งเสียงร้องครับ

ครู : ถูกต้อง... สาโรช ลิง ค่าง บ่าง ชะนี ... เรียกร้องความสนใจอย่างไร

ด.ช.สาโรช : มันจะกระโดดโลดเต้นครับคุณครู

ครู : ถูกต้อง...นกยูง เรียกร้องความสนใจอย่างไร จำลอง

ด.ช.จำลอง : มันจะคลี่ปีกลำแพนหางครับคุณครู

ครู : ถูกต้อง....สนธิ เธอว่า คน เรียกร้องความสนใจอย่างไร

ด.ช.สนธิ : ปลุกม็อบ ปิดถนน ครับคุณครู