Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า เรืองน่ารู้เกี่ยวกับ อวัยวะเพศชาย

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

เรืองน่ารู้เกี่ยวกับ อวัยวะเพศชาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันนิสา เเบ่งเพชร   
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 15:18 น.

      น่ารู้

     1. นำอสุจิ (Samen) ประกอบด้วยตัวอสุจิ เเละ นำเลี้ยงอสุจิ มีสภาวะค่อนข้างเป็นเบส

     2. เพศชายเริ่มสร้างตัวอสุจิ เมื่ออายุประมาณ 12-13 ปี เเละจะสร้างไปจนตลอดชีวิต

     3. การหลั่งนำอสุจิเเต่ละครั้ง ประมาณ 3-7 ลูกบาศเซนติเมตร ซึ่งมีตัวอสุจิประมาณ

200-500 ล้านตัว ถ้าในนำอสุจิมีอสุจิน้อยกว่า 30 ล้านตัวต่อ 1 ลูกบาศเซนติเมตร อาจมี

ลูกยาก หรือ เป็นหมันได้

     4. ตัวอสุจิมีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายมนุย์ได้เพียง 2-3 ชั่วโมง เเต่ถ้าอยู่ในมดลูกจะอยู่

ได้ประมาณ 2 วัน

     5. ตัวอสุจิประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนลำตัว และ ส่วนหาง

       - ส่วนหัว  มีนิวเคลียสที่มีจีนกำหนดลักษณะพันธุกรรมของเพศชายอยู่

       - ส่วนลำตัว บังคับการเคลื่อนที่ของหาง

       - ส่วนหาง ทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่