Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รัตนา วงศ์โคคุ้ม   
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014 เวลา 19:26 น.

...คุณคิดอย่างไร?  กับมนุษย์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ธรรมชาติในโลกนี้กับสิ่งแวดล้อม เราลองมาดูกันดีกว่าว่า มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สัมพันธ์กันอย่างไร...

ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

.. เป็นระบบนิเวศ ที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พืช แมลง และสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร..

!! เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในดิน และในชั้นบรรยากาศ เกิดการหมุนเวียนของสาร    ป่าไม้ในธรรมชาติ ช่วยให้ร่มเย็นแล้ว ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนป้องกันการเกิดลมพายุ และน้ำท่วม

... ช่วยดูดซับน้ำ ป้องกันการพังทลายของดิน และยังมีหลายสิ่งที่ในชีวิตประจำวันของเรา ที่ใช้กันทุกวัน คือ ทรัพยากรน้ำ

!. น้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต แต่การที่ใช้น้ำอย่างไม่เหมาะสมก็สามารถ ทำให้น้ำในแหล่งน้ำ มีสิ่งปนเปื้อน และสิ่งแปลกปลอม..

อย่างเช่น การรที่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ก็ทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และใช้ประโยชน์ไม่ได้ สภาวะนี้ เรียกว่า (มลพิษทางน้ำ )

ฉะนั้น เราจึงอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำของเรา จะไม่เป็นพิอีกต่อไป....