Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ประชากรในระบบนิเวศ

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

ประชากรในระบบนิเวศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ด.ช.วัชราวุธ แซ่จิว   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 13:27 น.

ประชากรในระบบนิเวศ

ในระบบนิเวศ นักเรียนจะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยุ่ในแหล่งที่อยุ่เดียวกัน

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ จะพบสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดพบในสภาพะรรมชาตินั้น มักไม่อยู่เพียง

ต้นเดียว หรือตัวเดียว แต่จะพบอยู่หลายต้นหรือหลายตัวในบริเวณเดียวกัน เช่น พบต้นต้อยติ่ง

อยู่หลายต้น หรือมดอยุ่หลายตัว เป้นต้น สิ่งมีชีวิตเดียวที่อาศัยอยุ่ในที่เดียวกันใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนิ่ง เรียกว่า ประชากร ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 13:29 น.