Home ครูแชมป์ขี้เล่า แจ้งข้อมูลผู้ปกครอง ป.4.2 (27 มิ.ย. 64)

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

แจ้งข้อมูลผู้ปกครอง ป.4.2 (27 มิ.ย. 64) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2021 เวลา 15:40 น.

แจ้งข้อมูลผู้ปกครองช่วงหยุดเรียน

เรื่อง แจ้งข้อมูลสำหรับผู้ปกครอบชั้น ป.4.2/2564 (27 มิ.ย. 64)

เรียนผู้ปกครองชั้น ป.4.2 ทุกท่าน

ทางครูประจำชั้นได้รับข้อมูลมาเพื่อแจ้งและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การปิดเรียนกรณีพิเศษ
1.1 ตามประกาศของทางจังหวัดที่ประกาศให้สถานศึกษาหยุดเรียนเป็นเวลา 14 วันนั้น ทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
1.2 ระหว่างที่หยุดเรียนในโรงเรียนนั้น ทางคณะครูสายชั้น ป.4 จะจัดส่งข้อมูลและสื่อเรียนรู้โดยเน้นวิชาหลักตามวันดังนี้
- วันจันทร์ คณิตศาสตร์ , การงานอาชีพ
- วันอังคาร วิชาภาษาไทย, คอมพิวเตอร์
- วันพุธ วิชาวิทยาศาสตร์ , ศิลปะ
- วันพฤหัสบดี วิชาภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์
- วันศุกร์ วิชาสังคมศึกษา, สุขศึกษา
- วันเสาร์ (เรียนชดเชย) วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาไทย / วิทยาศาสตร์ (สลับรายสัปดาห์)
จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองกำชับติดตามนักเรียนเพื่อเป็นผลดีกับนักเรียนในระยะยาว
 

***ระหว่างนี้ ให้นักเรียนบันทึก timeline ในทุกๆวันด้วย***1.3 หากสามารถเปิดเรียนในโรงเรียนได้ (Onsite) อาจใช้วิธีสลับกลุ่มรายอาทิตย์ เช่น สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เป็นกลุ่ม A สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เป็นกลุ่ม B เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรค (ยกเว้นเสาร์ที่ 24 ก.ค. เป็นวันหยุด)

2. นัดรับหนังสือที่อยู่ในชั้นเรียนและรับใบงานเพิ่มเติม สายชั้น ป.4 ขอนัดให้ผู้ปกครองมารับหนังสือและใบงานในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งเวลาดังนี้
- ป. 4.1 - ป.4.4 ให้มารับในช่วงเวลา 08.30 - 09.30 น.
- ป. 4.5 - ป.4.7 ให้มารับในช่วงเวลา 09.30 - 10.30 น.

(กรุณามารับให้ตรงช่วงวันและเวลา เพราะนอกจากนี้จะเป็นของชั้น ป.อื่นๆ)

3. การรับเงิน 360 บ. เนื่องจากยังมีผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินยังไม่ครบจึงขอเลื่อนการรับเป็นสัปดาห์ที่มาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) เพราะจะได้จัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุมกว่า เว้นจะมีการสั่งการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น

4. ให้งดการเยี่ยมบ้านแบบเดิม ให้ใช้วิธีเยี่ยมบ้านแบบออนไลน์แทน โดยรบกวนผู้ปกครองถ่ายภาพผู้ปกครองกับนักเรียนบริเวณหน้าบ้านและในบ้าน (อย่างละ 1 รูป) เดี๋ยวจะแจ้งข้อมูลและนัดหมายเพิ่มเติมภายหลังนะครับ

5. ทางโรงเรียนกำลังจะทดลองเรียนระบบ virtualschool ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีการจัดทำไว้ในระบบออนไลน์ (ไม่มีการบังคับเรียนและไม่มีผลต่อคะแนนของนักเรียนในรายวิชาปกติ) หากนักเรียนบ้านไหนมีความพร้อมจะให้ข้อมูลผ่านครูประจำชั้น (ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลมาหากได้มาจะแจ้งในกลุ่มครับ)

6. ค่าอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนจะจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง และครูประจำชั้นจะนัดหมายผู้ปกครองเอง (หากยังไม่แจ้ง แสดงว่ายังไม่มีข้อมูลจากทางโรงเรียน)

7. การกรอกข้อมูลนักเรียน เดิมผู้ปกครองต้องกรอกข้อมูลให้ครูประจำชั้น 3 ชุด ซึ่งข้อมูลแต่ละชุดจะมีส่วนที่ซ้ำซ้อนกัน ดังนั้นทางครูแชมป์จึงได้รวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้เอามาใส่ในระบบให้ผู้ปกครองกรอกแบบ online ส่วนผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกกรอกแบบ online สามารถแจ้งเพื่อขอกรอกแบบกระดาษได้ครับ

ขอบคุณครับ
ครูแชมป์
 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2021 เวลา 15:55 น.