Home ครูแชมป์ขี้เล่า งานวิชา่วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2564

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

งานวิชา่วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2564 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2021 เวลา 16:36 น.

งานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โควิด-19)

ห้วง 7 - 11 พฤษภาคม 2564

การอ้างอิงข้อมูล

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาการอ้างอิงข้อมูลจาก vdo ทำการบันทึกลงในสมุดและแบบฝึกหัด จากนั้นให้ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการลงชื่อเข้าเรียนและทดสอบเก็บคะแนนตามลำดับขั้นตอนด้านล่างขั้นตอนการเรียนรู้

  1. ดู vdo ที่ https://youtu.be/i8LXxRRN5Iw ระบบจะเปิดให้ดูวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 0600 น.
  2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการลงชื่อเข้าเรียนและทดสอบเก็บคะแนน
    ที่ https://forms.gle/7USqctBKjxHTP3fy7 (แบบทดสอบหมดเวลาทดสอบ เพราะให้นักเรียนส่งงานในสมุดส่งตอนเปิดเรียนเดือน มิ.ย.64)


  3. ดูรายชื่อผู้ทำกิจกรรมแล้วที่
    https://docs.google.com/spreadsheets/d=1714485933
    (ห้องและเลขที่ที่ปรากฏจะเรียงตามลำดับก่อน - หลัง การทำแบบทดสอบ) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2021 เวลา 20:23 น.