Home ครูแชมป์ขี้เล่า งานวิชา่วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2564

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

งานวิชา่วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2564 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2021 เวลา 20:48 น.

งานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โควิด-19)

ห้วง 1 - 4 พฤษภาคม 2564

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและการทดลองเรื่องสสารในสถานะแก๊สจาก vdo ทำการบันทึกลงในสมุดและแบบฝึกหัด จากนั้นให้ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการลงชื่อเข้าเรียนและทดสอบเก็บคะแนนตามลำดับขั้นตอนด้านล่างขั้นตอนการเรียนรู้

  1. ดู vdo ที่ https://youtu.be/EtL6GWNWeLY ระบบจะเปิดให้ดูวันที่ 2 มิ.ย. เวลา 0600 น.
  2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการลงชื่อเข้าเรียนและทดสอบเก็บคะแนน
    ที่ https://forms.gle/3BrcYGMcediYA6pu9 (แบบทดสอบหมดเวลาทดสอบ เพราะให้นักเรียนส่งงานในสมุดส่งตอนเปิดเรียนเดือน มิ.ย.64)


  3. ดูรายชื่อผู้ทำกิจกรรมแล้วที่
    https://docs.google.com/spreadsheets/d=1714485933
    (ห้องและเลขที่ที่ปรากฏจะเรียงตามลำดับก่อน - หลัง การทำแบบทดสอบ) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2021 เวลา 20:22 น.