Home ครูแชมป์ขี้เล่า เครื่องแบบยุวกาชาด ป.4 - ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

เครื่องแบบยุวกาชาด ป.4 - ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:48 น.

เครื่องแบบยุวกาชาด ป.4 - ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ

เครื่องแบบยุวกาชาด ป.4 - ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ

เครื่องแบบยุวกาชาด จ่าการบุญ ป.4 - ป.6

การแต่งกายเครื่องแบบยุวกาชาด นักเรียนหญิงโรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.4 -ป.6

เครื่องแบบยุวกาชาด จ่าการบุญ ป.4 - ป.6

ยุวกาชาด ปักชื่อ - สกุล ด้วยตัวหนังสือสีน้ำเงินบริเวณเหนือกระเป๋าด้านซ้ายไม่ต้องมีพื้นหลัง ด้านบนชื่อปักป้ายห้องเรียนปัจจุบัน

ยุวกาชาด ปักป้ายโรงเรียนที่สังกัดบริเวณไหล่ขวาเว้นระยะพองาม กลัดเข็มกลัดเครื่องหมายเหนือกระเป๋าด้านขวา

....เครื่องแบบโรงเรียนจ่าการบุญ....

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ ... ศิษย์ครูแชมป์ ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2022 เวลา 15:49 น.