Home ครูแชมป์ขี้เล่า ลำดับความสัมพันธ์ของ ๙ รัชกาล

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ลำดับความสัมพันธ์ของ ๙ รัชกาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:30 น.

ลำดับความสัมพันธ์ของ ๙ รัชกาล ซึ่งครูแชมป์ได้รับจากการส่งต่อข้อมูลในกลุ่ม ขอนำมาเพื่อช่วยให้นักเรียนจัดลำดับได้เข้าใจง่ายขึ้นครับ

ความรู้วิชาประวัติศาสตร์ เอาไว้สอนบุตรหลานท่านได้ เข้าใจง่ายด้วย

รัชกาลที่ ๑ เป็นพ่อรัชกาลที่ ๒
รัชกาลที่ ๒ เป็นพ่อรัชกาลที่ ๓ และ ๔
รัชกาลที่ ๓ เป็นพี่รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๔ เป็นพ่อรัชกาลที่ ๕
รัชกาลที่ ๕ เป็นพ่อรัชกาลที่ ๖ และ ๗
รัชกาลที่ ๕ เป็นปู่รัชกาลที่ ๘ และ ๙
รัชกาลที่ ๖ เป็นพี่รัชกาลที่ ๗
รัชกาลที่ ๖ เป็นพี่พ่อรัชกาลที่ ๘ และ ๙
รัชกาลที่ ๖ เป็นลุงรัชกาลที่ ๘ และ ๙
รัชกาลที่ ๗ เป็นน้องพ่อรัชกาลที่ ๘ และ ๙
รัชกาลที่ ๗ เป็นอารัชกาลที่ ๘ และ ๙
แต่พ่อของรัชกาลที่ ๘ และ ๙ ไม่ได้ขึ้น
เนื่องจากเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้น
รัชกาลที่ ๘ เลยขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
รัชกาลที่ ๘ เป็นพี่รัชกาลที่ ๙

ขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลข้างต้นครับ

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 20:27 น.