Home ครูแชมป์ขี้เล่า ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี

Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:50 น.

ธรรมะจากพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม

เรื่อง ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี