Home ครูแชมป์ขี้เล่า ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:50 น.

ธรรมะจากพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม

เรื่อง ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี