Home ครูแชมป์ขี้เล่า รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้โรงเรียนวัดยางแขวนอู่

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 20:58 น.

 

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้กำชับให้ทำรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งให้ทาง สพป. พิษณุโลกเขต 1 รับทราบ จึงขอทำรายงานเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาดังนี้ครับ

รายงานเหตุการณ์อัคคีภัย โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 12.10 น.
เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 12.10 น. ในขณะที่ข้าพเจ้า นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง กำลังจัดทำเอกสารเพื่อจัดเตรียมใช้ในการประชุมเวลา 13.00 น. อยู่นั้น ได้เกิดเหตุไฟดับและมีเด็กนักเรียนวิ่งมาแจ้ง ข้าพเจ้าว่า ได้มีเหตุไฟไหม้ที่ห้องการเงิน – พัสดุ ของโรงเรียน


ข้าพเจ้า ได้เดินออกจากห้องเพื่อไปดูเหตุการณ์ พบว่า มีนักเรียนอพยพมายังจุดรวมพล และมีการดำเนินการตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้ก่อนหน้านี้ และเมื่อแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผอ.ธรรมนูญ สายทอง ได้มาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (บก.เหตุการณ์) ตามขั้นตอน และทาง บก.เหตุการณ์ได้ให้ครูคนึงนิจ  ตันกาศ โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน


ข้าพเจ้าได้ให้ชุดควบคุมสถานการณ์ โดยมีครูถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์ เป็นผู้ควบคุม ดำเนินการรวมนักเรียน ณ จุดรวมพล ตรวจนับยอด และอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัย และมีครูสว่าง  ด้วงบ้านยาง ครูนรัตน์  สิงห์คง ครูณัฐมน  จันทร เป็นชุดสนับสนุน หากเกิดเหตุร้ายแรง

 

 

เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ พบว่า ครูศุภษร  แจ่มอยู่ และครูธัญญลักษณ์  สนธิ์ศิริ ได้ระวังเหตุในเบื้องต้นไว้แล้ว จุดเกิดเหตุเป็นสะพานไฟที่ต่อออกมาจากสายไฟหลักของหมู่บ้าน มีเปลวไฟและควันขึ้นมา ข้าพเจ้าจึงนำชุดเผชิญเหตุเข้าเผชิญเหตุการณ์ และสั่งห้ามไม่ให้ใช้น้ำในการดับเพลิง เพราะจุดที่ไหม้เป็นสายไฟฟ้า จึงให้นำถังดับเพลิงถังที่สองส่งต่อให้ครูศุภษรทำการฉีดพ้นสารเคมีเพื่อระงับเหตุ เมื่อทำการฉีดพ้นแล้ว เปลวไฟได้ดับลงในครั้งแรก ครูศุภษรได้รีบลงไปล้างตาเนื่องจากผงเคมีกระจายเข้าตา


ในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเก็บภาพความเสียหายอยู่นั้น นักเรียนที่เป็นชุดเผชิญเหตุได้ตะโกนว่า ยังไม่ดับสนิท ไฟยังลุกขึ้นมาอยู่ ข้าพเจ้าได้บอกให้เด็กชายเกรียงไกร  บุญเกลี้ยง เด็กชายก้องหล้า  สิงห์แรง เด็กชายสมชาย  ตรีอินทอง  เด็กชายณัฐพงศ์  เพิ่มกาวี  เด็กชายธนายุทธ  สุพรรณพงษ์ และเด็กชายชุตินันท์  ทองดอนง้าว เข้าย้ายสิ่งที่อาจลุกติดไฟได้เพิ่มเติม และให้ฉีดเคมีผงเข้าสู่จุดที่ไฟยังลุกอยู่ จากนั้น ข้าพเจ้ากับชุดเผชิญเหตุ ได้วิ่งเข้า-ออกห้องเพื่อเขี่ย และลากย้ายสิ่งของ เพราะผงเคมีได้กระจายไปทั่วห้องและมีอาการแสบตา หายใจไม่สะดวก จนกระทั่งไม่มีวัสดุที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้อีก


จากนั้น ได้ทำการระวังป้องกัน และเคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่อาจได้รับความเสียหาย หากไปยังลุกไหม้ขึ้นในครั้งที่ 3 และอาจมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในการดับ


เวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ได้ส่งกำลังเพื่อควบคุมสถานการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง มาตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ และดำเนินการรื้อสายไฟ ตัดต่อให้ใช้งานได้ชั่วคราว


จากนั้นอีก 1 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และสื่อมวลชน ได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ และทำบันทึกประจำวันตามขั้นตอน


จากนั้นอีก 20 นาที ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดยท่านรองฯอโณทัย  ไทยวรรณศรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามเบื้องต้น


ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่เสียหายมีดังนี้
1. สายไฟบริเวณสะพานไฟของโรงเรียน อาคาร อพล.301 ไหม้เสียหาย
2. บริเวณเสา และผนังของตึก มีรอยไหม้เล็กน้อย
3. จอของฉากรับเครื่องฉาย (จอโปรเจคเตอร์) ได้รับความเสียหายเล็กน้อยบริเวณขอบ
4. ขารองลำโพง เสียหายเล็กน้อย 1 ชิ้น
5. กล่องพลาสติกบรรจุลูกเปตอง เสียหายเล็กน้อย 2 ชิ้น
สาเหตุของเหตุการณ์ ทางผู้บัญชาการเหตุการณ์คาดว่า น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากในช่วงก่อนเกิดเหตุ มีเหตุไฟตกเพราะแรงดันผิดปกติ และไฟดับทั้งโรงเรียนในเวลาต่อมา

 

 

ขณะฉีดพ้นครั้งแรก

ขณะฉีดพ้นครั้งแรก (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

ไฟลุกไหม้ครั้งที่สอง (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

 

ขณะฉีดเคมีผงดับเพลิงครั้งที่สอง (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

ชุดสนับสนุน (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

ครูแชมป์เข้าไปตัดเชื้อเพลิง (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

 

 

นักเรียนเข้าไปฉีดเคมีผงอีกครั้ง พร้อมตัดเชื้อเพลิง (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

นักเรียนแยกวัสดุที่สามารถติดไหได้อีกออกมา (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

พักเหนื่อยแป๊บ (ถ่ายโดย ด.ช. สมชาย ตรีอินทอง)

 

ท่านรองฯอโณทัย มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดย ครูแชมป์)

 

เจ้าหน้าที่ถอดสะพานไฟออก (ถ่ายโดย ครูแชมป์)

 

เจ้าหน้าที่ถอดสะพานไฟออก (ถ่ายโดย ครูแชมป์)

 

ทีม ปชส. ของ สพป.พิษณุโลกเขต 1 ลงพื้นที่

 

เจ้าหน้าที่ถอดสายไฟออก

 

ถังดับเพลิงถังแรกที่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

 

ดำหมดเลย !!! (ไม่ใช่ละ นี่มันด้านหลัง)

 

เจ้าหน้าที่ถอดสายไฟเก่าออก (ถ่ายโดย ครูแชมป์)

 

เจ้าหน้าที่ถอดสายไฟเก่าออก (ถ่ายโดย ครูแชมป์)

 

ตัวต้นเหตุ  (ถ่ายโดย ครูแชมป์)

 

สภาพที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดยครูถิรมาส)

 

ท่านรอง ให้สัมภาษณ์นักข่าว (ถ่ายโดยครูถิรมาส)

 

สพป. พล.1 ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ (ถ่ายโดยครูถิรมาส)

 

นักเรียนแสดงขั้นตอนให้นักข่าวดู (ถ่ายโดยครูถิรมาส)

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดยทีมงาน สพป.พล.1)

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดยทีมงาน สพป.พล.1)

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดยทีมงาน สพป.พล.1)

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดยทีมงาน สพป.พล.1)

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดยทีมงาน สพป.พล.1)

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ่ายโดยทีมงาน สพป.พล.1)

 

นักเรียนให้สัมภาษณ์นักข่าว (ถ่ายโดยสำนักข่าวพิษณุโลกฮอตนิวส์)

 

นักเรียนให้สัมภาษณ์นักข่าว (ถ่ายโดยสำนักข่าวพิษณุโลกฮอตนิวส์)

 

ภาพจากนักข่าว (ถ่ายโดยสำนักข่าวพิษณุโลกฮอตนิวส์)

 

.............................................................................................

ภาพการซ้อมหนีไฟ รร.วัดยางแขวนอู่

 

............................................................................................

ข่าวจากสื่อต่าง


ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2014 เวลา 12:38 น.