Home ครูแชมป์ขี้เล่า ขำขันยายหลาน : กฎแห่งกรรม

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ขำขันยายหลาน : กฎแห่งกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2013 เวลา 14:12 น.

ยาย : นี่เอ็งเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไห
หลาน : เชื่อสิยาย
ยาย : เขาบอกว่า ... ถ้าเราฆ่าไก่ ... เราจะเกิดเป็นไก่ ถ้าเราฆ่าวัว ... เราจะเกิดเป็นวัว ถ้าเราฆ่านก ... เราจะเกิดเป็นนก
หลาน : ยาย .. .เห็นทีผมจะต้องฆ่าคนซะแล้วยาย