Key Concepts

วงการครู


หนังสือวิทยาศาสตร์

ห้องวิทย์จ่าการบุญ

คลังข้อสอบวิทย์ online


เงินงอกเงย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter ::

Login Formยินดีต้อนรับศิษย์ครูแชมป์เข้าสู่ระบบนะจ๊ะ

like
Home

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

วงการครู KruChamp.com
พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:15 น.

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระนามาภิไธย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียง

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี

 
พระนามเต็มในหลวงรัชกาลที่ 10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:14 น.

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระปรมาภิไธย

 “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

การอ่านออกเสียง

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:17 น.
 
พระปฐมบรมราชโองการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:11 น.

พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังทรงรับน้ำมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ

พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 


“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

 
กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 17:08 น.

กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก 2562

กำหนดเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง หลายท่านอาจถามว่า เดือนนี้เงินเดือนออกวันไหนบ้าง เราเลยรวมมาให้ตามสัญญาครับ

(กำหนดเงินเดือนครูออกครับ)
มาร่วมทดสอบว่า คุณเหมาะสำหรับการลงทุนแบบไหนให้เงินงอกเงย

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 17:23 น.
 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 21:28 น.

ประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

– เลี่ยงไม่ได้แล้ว เกี่ยวกับ PLC LOGBOOK การอบรมครูปองครู และ ID PLAN ว่ามีความสำคัญต่อการเลื่อนเงินเดือน จึงจะขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
– เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อนเงินเดือนครูตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ว 20/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ได้ ดังนี้
– 1. จะให้คุณครูเป็นผู้ประเมินตนเองจากเอกสารหลักฐานร่องรอยต่าง ๆ
– 2. หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการ 3 ท่านมาตรวจสอบว่าที่คุณครูประเมินมานั้นสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่ เพื่อที่จะให้คำแนะนำ ผอ.รร. เพื่อประเมินเลื่อนเงินเดือน
– 3. ผอ.รร. ประเมินเลื่อนเงินเดือน
– 4. ผอ.รร.จะให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา
– 5. แจ้งผลการประเมินให้คุณครูผู้รับการประเมินทราบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประเมินเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้ จะมีการประเมิน 2 ครั้ง คือคุณครูประเมินตนเอง และ ผอ.ประเมินคุณครู โดยในการประเมินคุณครูผู้ถูกประเมิน จะมีส่วนร่วมในการประเมินค่อนข้างมาก เพราะจะเป็นผู้ที่ประเมินในรอบแรกจากเอกสารหลักฐานที่มี โดยในการประเมินรอบที่ 2 จะเป็นเพียงแค่การตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง ว่าสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่ ซึ่งหากคุณครูมีการเตรียมการแต่เนิ่น ๆ ก็ควรจะมีคะแนนการประเมินอยู่ในดับที่สูงอย่างแน่นอน
– ร่องรอยเอกสาร หรือหลักฐานในแต่ละด้าน เพื่อให้คุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ มีองค์ประกอบในการประเมินจะแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
– ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
– ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)


ข้อมูลจาก  เฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 


หน้า 6 จาก 43

 

วงการครู KruChamp.com

Polls

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
 

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
บ้านครูแชมป์
เรียนพิเศษในพิษณุโลก