Home dsc

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

dsc
sawasdee2.gif


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 4201 ครูแชมป์ 391
2 4202 ครูแชมป์ 220
3 4203 ครูแชมป์ 208
4 4204 ครูแชมป์ 292
5 4205 ครูแชมป์ 216
6 4206 ครูแชมป์ 218
7 4207 ครูแชมป์ 214
8 4208 ครูแชมป์ 298
9 4209 ครูแชมป์ 374
10 4210 ครูแชมป์ 219
11 4211 ครูแชมป์ 223
12 4212 ครูแชมป์ 209
13 4213 ครูแชมป์ 214
14 4214 ครูแชมป์ 215
15 4215 ครูแชมป์ 218
16 4216 ครูแชมป์ 212
17 4217 ครูแชมป์ 363
18 4218 ครูแชมป์ 288
19 4219 ครูแชมป์ 224
20 4220 ครูแชมป์ 214
21 4221 ครูแชมป์ 367
22 4222 ครูแชมป์ 290
23 4223 ครูแชมป์ 215
24 4224 ครูแชมป์ 215
25 4225 ครูแชมป์ 218
26 4226 ครูแชมป์ 292
27 4227 ครูแชมป์ 292
28 4228 ครูแชมป์ 223
29 4229 ครูแชมป์ 194
30 4230 ครูแชมป์ 375
31 4231 ครูแชมป์ 225
32 4232 ครูแชมป์ 225
33 4233 ครูแชมป์ 209
34 4234 ครูแชมป์ 223
35 4235 ครูแชมป์ 207
36 4236 ครูแชมป์ 299
37 4237 ครูแชมป์ 216
38 4238 ครูแชมป์ 230
39 4239 ครูแชมป์ 295
40 4240 ครูแชมป์ 305
41 4241 ครูแชมป์ 299
42 4242 ครูแชมป์ 350
43 4243 ครูแชมป์ 520
44 4244 ครูแชมป์ 416