Home dsc

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

dsc
sawasdee2.gif


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 4201 ครูแชมป์ 573
2 4202 ครูแชมป์ 415
3 4203 ครูแชมป์ 412
4 4204 ครูแชมป์ 483
5 4205 ครูแชมป์ 420
6 4206 ครูแชมป์ 400
7 4207 ครูแชมป์ 412
8 4208 ครูแชมป์ 492
9 4209 ครูแชมป์ 575
10 4210 ครูแชมป์ 406
11 4211 ครูแชมป์ 420
12 4212 ครูแชมป์ 392
13 4213 ครูแชมป์ 404
14 4214 ครูแชมป์ 409
15 4215 ครูแชมป์ 411
16 4216 ครูแชมป์ 406
17 4217 ครูแชมป์ 552
18 4218 ครูแชมป์ 478
19 4219 ครูแชมป์ 420
20 4220 ครูแชมป์ 410
21 4221 ครูแชมป์ 557
22 4222 ครูแชมป์ 487
23 4223 ครูแชมป์ 410
24 4224 ครูแชมป์ 413
25 4225 ครูแชมป์ 397
26 4226 ครูแชมป์ 472
27 4227 ครูแชมป์ 496
28 4228 ครูแชมป์ 415
29 4229 ครูแชมป์ 381
30 4230 ครูแชมป์ 565
31 4231 ครูแชมป์ 410
32 4232 ครูแชมป์ 416
33 4233 ครูแชมป์ 408
34 4234 ครูแชมป์ 420
35 4235 ครูแชมป์ 400
36 4236 ครูแชมป์ 500
37 4237 ครูแชมป์ 404
38 4238 ครูแชมป์ 424
39 4239 ครูแชมป์ 490
40 4240 ครูแชมป์ 511
41 4241 ครูแชมป์ 500
42 4242 ครูแชมป์ 557
43 4243 ครูแชมป์ 1621
44 4244 ครูแชมป์ 862
45 จ่าการบุญ 4.2 / 2563 ครูแชมป์ 2049
 

 

วงการครู KruChamp.com