Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวจักรราศี

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวจักรราศี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:14 น.

กลุ่มดาวจักรราศี
คือกลุ่มดาวที่มีประโยชน์เพื่อหาทิศนอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้ว  คือกลุ่มดาวจักรราศี ซึ่งนอกจากการ
ใช้หาทิศแล้ว  ยังมีประโยชน์ในการหาดาวเคราะห์อีกด้วย
กลุ่มดาวจักรราศีประกอบด้วยกลุ่มดาว12กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มดาวมีน(ปลา)  เมษ(แกะ)  พฤษภ(วัว)
มิถุน(คนคู่)  กรกฎ(ปู)  สิงห์(สิงโต)
กันย์(หญิงพรหมจารีย์)  ตุล(คันชั่ง)  พฤศจิก(แมงป่อง)
ธนู(คนยิงธนู)  มกร(แพะทะเล) และ กุมภ์(คนแบกหม้อน้ำ)