Home ครูแชมป์ขี้เล่า ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:50 น.

ธรรมะจากพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม

เรื่อง ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี