Home รวมสาระวงการครู

Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

sara Kru
articles.jpg

เรื่องราว สาระ น่ารู้ วงการครู

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูแชมป์ 4228
22 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม ครูแชมป์ 2321
23 ตรวจสอบข้อมูล ชพค. - ชพส. ครูแชมป์ 5390
24 ตัวอย่างแผน กลุ่ม PLC พิษณุโลก ครูแชมป์ 39678
25 ประเด็นสำคัญ นายกพบเพื่อนครู ครูแชมป์ 3566
26 อบรม STEM Education Online ครูแชมป์ 3716
27 กำหนดเงินเดือนออก ปี 2559 ครูแชมป์ 4035
28 คสช. ปฏิรูปการทรวงศึกษาธิการ ครูแชมป์ 4481
29 ค้นหาเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ครูแชมป์ 5071
30 สรุปข้อเสนอแนะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูแชมป์ 41405
 
หน้า 3 จาก 6