การจัดการเรียนการสอนในภาวะ covid19 พิมพ์
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:27 น.

การถ่ายทอดสด DLthailand/covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมหากไม่สามารถเปิดเรียนได้

อยากให้ครูและผู้ปกครองรับชมพร้อมๆกันครับภาคเช้า

ภาคบ่าย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:17 น.