Home ดาวน์โหลด วงการครู แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กับ Tablet

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กับ Tablet

แผนการจัดการเรียนรู้ ครูไทยใช้ Tablet โดย สพป.พิษณุโลก เขต 1

 

Powered by Phoca Download