Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดวงอาทิตย์

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดวงอาทิตย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันนิสา แบ่งเพชร   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:12 น.

        "สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเเล้วนะคะ คราวนี้เราจะมาพูดถึง ดวงอาทิตย์กัน"

"ดวงอาทิตย์"

"ดวงอาทิตย์"เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง มันดูเหมือนว่ามีความสว่างมากกว่าดาวฤกษ์ดวง

อื่นๆเพราะดวงอาทิตย์อยู่โลก มากกว่าดาวฤกษ์ดวงอื่นๆ จริงๆ เเล้ว ดาวฤกษ์ดวงอื่นๆ

หลายดวงมีความร้อนกว่าเเละสว่างกว่าดวงอาทิตย์  

"ดวงอาทิตย์" ให้พลังงานในรูปของเเสงสว่างเเละความร้อนถ้าหากปราศจากพลังงาน

ดังกล่าว ก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลก    ดวงอาทิตย์ยังให้เเสงสว่างเเก่ดวงจันทร์

ดาวเคราะห์เเละดวาบริวารของมัน ดาวหาง เเละสิ่งอื่นๆ ในระบบสุริยะ วุตถุเหล่านี้จะ

ส่องเเสงต่อเมื่อ มันได้รับเเสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ถ้าหากดวงอาทิตย์ ดับ

ในทันทีทันใด วัตถุต่างๆ เหล่านี้ก็จะหายไปหมด