Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวเคราะห์แคระ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวเคราะห์แคระ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:12 น.

นิยามดาวเคราะห์ และดาวเคราะห์แคระ
 “ดาวเคราะห์”
ในระบบสุริยะ หมายถึงวัตถุที่
1. โคจรรอบดวงอาทิตย์
2.  มีมวลมากพอที่ทำให้รูปร่างใกล้เคียงทรงกลม
3.  ไม่มีวัตถุอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  และลักษณะทางกายภาพ
       คล้ายคลึงกันอยู่ใกล้วงโคจร
“ดาวเคราะห์แคระ” หมายถึงวัตถุที่
1.  โคจรรอบดวงอาทิตย์
2.  มีมวลมากพอที่ทำให้รูปร่างใกล้เคียงทรงกลม
3.  มีวัตถุอื่นที่ขนาดใกล้เคียงกัน   และลักษณะทางกายภาพ
4.  ไม่ใช่ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์