Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า กลุ่นดาว

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

กลุ่นดาว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ขุตินันท์ ทองดอนง้าว   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:32 น.

จาการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าผู้สังเกตอาจมีจินตนาการรูปร่างของกลุ่มดาวแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันและง่ายต่อการศึกษานักดาราศาสตร์จึงแบ่งท้องฟ้าเป็นเขตๆจำนวน88เขตตามกลุ่มดาวที่เกิดจากจินตนาการดังนั้นในท้องฟ้าจึงมีดวงดาว88กลุ่มกลุ่มดาวกลุ่มเดียวกันผู้สังเกตคนละวํฒนธรรมอาจจินตนาการรูปร่างที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มดาวที่ใช่ในการบอกทิศและฤดูได้แก่กลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวค้างคาวกลุ่มดาวนายพรานและกลุ่มดาวจักรราศี