Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า เศรษฐกิจพอเพียง

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

เศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย มงคล อินเขาย้อย   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:03 น.

                

                             การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   คือ   การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการทำ