Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า เศรษฐกิจพอเพียง

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

เศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย มงคล อินเขาย้อย   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:03 น.

                

                             การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   คือ   การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการทำ