ข้อมูลและการนัดหมายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จ่าการบุญ พิมพ์
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:15 น.

หน้าแสดงข้อมูลและการนัดหมาย กรุณาบันทึกหน้านี้ใน bookmark หรือกดติดตาม facebook ศิษย์ครุแชมป์ เพื่ออัพเดทข่าวสารครับ


ข้อมูลและการนัดหมายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 / 2563
โรงเรียนจ่าการบุญ

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส ว14101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รวมเวลา 12 ชั่วโมง

ให้นักเรียนศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด โดยครูแชมป์จะดึงข้อมูลหรือบันทึกแล้วทำ link ให้ในหัวข้อ เรียนผ่าน DLTV และจะสรุปเพิ่มเติมให้ในหัวข้อ ครูผู้สอนเติมเต็ม ซึ่งอาจมีการทำแบบฝึกหัดมาเพิ่มเติมผ่านระบบ โปรดติดตามผ่านหน้าเว็บนี้ และ/หรือ ผ่าน facebook ศิษย์ครูแชมป์

18 พ.ค. 2563
(10.30 – 11.30 น.)
หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต การจำแนกสิ่งมีชีวิต (1)
20 พ.ค. 2563
(09.30 – 10.30 น.)
การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2)
25 พ.ค. 2563
(10.30 – 11.30 น.)
การจำแนกสิ่งมีชีวิต (3)
27 พ.ค. 2563
(09.30 – 10.30 น.)
การจำแนกสิ่งมีชีวิต (4)
1 มิ.ย. 2563
(10.30 – 11.30 น.)
การจำแนกสัตว์ (1)
8 มิ.ย. 2563
(10.30 – 11.30 น.)
การจำแนกสัตว์ (2)
10 มิ.ย. 2563
(09.30 – 10.30 น.)
การจำแนกสัตว์ (3)
 • เรียนผ่าน DLTV
 • ครูผู้สอนเติมเต็ม (ครูแชมป์)
15 มิ.ย. 2563
(10.30 – 11.30 น.)
การจำแนกสัตว์ (4)
 • เรียนผ่าน DLTV
 • ครูผู้สอนเติมเต็ม (ครูแชมป์)
17 มิ.ย. 2563
(09.30 – 10.30 น.)
การจำแนกสัตว์ (5)
 • เรียนผ่าน DLTV
 • ครูผู้สอนเติมเต็ม (ครูแชมป์)
22 มิ.ย. 2563
(10.30 – 11.30 น.)
การจำแนกพืชดอก (1)
 • เรียนผ่าน DLTV
 • ครูผู้สอนเติมเต็ม (ครูแชมป์)
24 มิ.ย. 2563
(09.30 – 10.30 น.)
การจำแนกพืชดอก (2)
 • เรียนผ่าน DLTV
 • ครูผู้สอนเติมเต็ม (ครูแชมป์)
29 มิ.ย. 2563
(10.30 – 11.30 น.)
การจำแนกพืชดอก (3)
 • เรียนผ่าน DLTV
 • ครูผู้สอนเติมเต็ม (ครูแชมป์)
   
   
   
   
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 21:17 น.