Home ครูแชมป์ขี้เล่า อาการคันจากการเข้าเฝือก

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

อาการคันจากการเข้าเฝือก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015 เวลา 10:50 น.

ตอนนี้ เริ่มมีอาการคันจากการเข้าเฝือกแล้ว


มีคนบอกว่า ถ้าคันก็เอาแป้งโรงเข้าไปในเฝือกสิ เลยมาลองนั่งนึกว่า ถ้าแป้งมันเข้าไปสะสมข้างในนานๆ มันจะกระตุ้นให้เกิดการคันมากกว่าเดิมหรือเปล่า


บางทีก็อยากจะเอาไม้บรรทัด หรือไม้แขวนเสื้องอออกแล้วเอาแหย่เข้าไป แต่พอมานึกถึงหนังบางเรื่องที่แหย่จนเลือดออก คิดแล้วสยอง


ดังนั้น จึงใช้การนี้ ภาวนา "คันหนอๆ" จนมันหายคันไปเอง ได้ผลนะครับ เอาชนะมันไปได้ ถือว่าได้ฝึกกรรมฐานไปในตัวนะครับ ลองดูๆ